torsdag 24 januari 2013

En dikt av Inga-Britt Wik

Morgon

Morgon: att få
smaka mörkret i brödet,
munnens förtröstan
Som när en resa har börjat
då bland orden, onda och goda,
mitt i deras flyktighet,
du känner ljusets rörelse
i kroppen


ur Dagar, gläntor (2003)

Inga kommentarer: