tisdag 4 oktober 2011

Annorlunda exempel

Vem hade väl trott att vetenskapsteorin skulle leda in en på så disparata ämnen som elektricitetens utveckling, upptäckten av syre och diagnostiseringen av syfilis? Inte jag i alla fall. Jag måste medge att det känns omväxlande med exempel som inte härrör sig från skönlitteraturen även om jag ibland också kan tycka att vissa gubbar använder lite väl många sidor åt sina exempel. Jag ska inte nämna några namn, men jag tror att Thomas Kuhn i smyg skulle ha velat skriva en roman om Wilhelm Röntgen.

Inga kommentarer: